Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecné

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na web a případnou mobilní aplikaci, kterou zpřístupňuje Heineken Česká republika, a.s. ("My" nebo "HEINEKEN") zákazníkům v České republice přes www.salina-pub.cz (dále jen "web"). Prostřednictvím této webové stránky můžeme shromažďovat určité osobní údaje. Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože obsahují důležité informace, které vám pomohou pochopit, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím webu ("osobní údaje"). HEINEKEN je správcem shromážděných a zpracovávaných osobních údajů.

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se, že vaše osobní údaje budou uchovávány a spravovány v souladu s našimi právními závazky podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak používáme vaše osobní údaje?

Větší část našeho webu můžete používat, aniž byste nám museli poskytnout osobní údaje. Pro využívání některých služeb a pro některé z účelů webu je třeba poskytnout osobní údaje, abychom byli schopni zpracovávat vaše žádosti nebo vám posílat informační bulletiny či jiné informace. Kromě informací, které nezbytně požadujeme a je proto nutné nám poskytnout, shromažďujeme však i určité další informace při vaší návštěvě webu. Požadované informace na webu označené hvězdičkou jsou povinné. Pokud nám neposkytnete požadované informace, službu nebo produkt vám nebudeme moci poskytnout.

Určili jsme osobní údaje, které shromažďujeme, účely, pro které je používáme i dobu po kterou budeme vaše osobní údaje všeobecně uchovávat:
 
 1. služby zákazníkům: za účelem zodpovězení vaší otázky, pokud jste ji odeslali prostřednictvím webu, pro stažení produktů nebo jiné servisní e-maily, včetně vaší přihlášky na exkurzi do pivovaru, zpracujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo (v závislosti na tom, jak jste nás kontaktovali) a otázku nebo problém, na který jste nás upozornili. Registrujeme vaše žádosti, otázky a naše odpovědi a jiné činnosti nutné či vhodné pro vyřešení vašeho požadavku. Všechny informace uchováváme po dobu 1 roku po vyřešení vaší otázky nebo stížnosti nebo od doby ukončení vyšetřování, v případě potřeby uplatnění nároků v soudním řízení i déle po dobu, která je nezbytná k ochraně našich práv a povinností.
 2. zasílání informačních letáků [a / nebo jiných marketingových informací]: pokud jste se přihlásili k odběru informačního letáku, použijeme e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli na zasílání informačního letáku. Budete automaticky přidání do naší databáze zákazníků. Pokud jste si objednali jeden z našich produktů prostřednictvím našeho webu, můžeme vám také posílat informační letáky, abychom vás informovali o dalších podobných produktech, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Pokud již od nás nechcete dostávat žádné e-maily, můžete se kdykoliv odhlásit pomocí funkce zrušení odběru v každé e-mailové zprávě nebo nás můžete kontaktovat. Použití vašich osobních údajů je za účelem zpracování vašeho odběru, plnění dohody či smlouvy s vámi, nebo pokud je v našem oprávněném zájmu posílat zákazníkům informace o našich produktech. E-mailovou adresu z naší databáze odstraníme poté, co jste si zrušili odběr informačního letáku, pokud tato nebude použita a nezachová se pro jiné účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Marketing: informace o vašich nákupech, vašich online vyhledáváních (kliknutí a zobrazení), vašich nastaveních na webu, vašich požadavcích ohledně zákaznických služeb a historii kontaktů mohou být kombinovány. Tyto informace nám umožňují používat různé kanály pro řízení vztahů a marketing našich produktů a služeb prostřednictvím e-mailu (informační leták), které mohou zahrnovat přizpůsobení obsahu a nabídek webu tak, aby byly přizpůsobeny vašim preferencím. Pokud jste nám k tomu poskytli souhlas, můžeme vám poslat i informace o produktech a službách jiných společností skupiny HEINEKEN,. Měříme také efektivnost našich kampaní.
  Vždy se můžete odhlásit z odběru našeho informačního letáku nebo přímé pošty a vždy můžete mít námitky proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (další informace o tom, jak to udělat, naleznete níže v odstavcích, které hovoří o vašich právech).
  Výše uvedené osobní údaje používáme v rámci našich oprávněných zájmů, abychom mohli propagovat naše produkty a služby našim zákazníkům a návštěvníkům webu, abychom mohli oslovit více zákazníků, zlepšit prodej našich produktů a služeb a financovat naši webovou stránku (prostřednictvím online reklamy). Osobní údaje budeme uchovávat takovým způsobem, jaký je určen příslušným účelem, pro které byly osobní údaje shromážděny (např. Informační letáky). Osobní údaje budou po uplynutí účelu vymazány nebo anonymizovány s výjimkou případů, kdy jsme ze zákona povinni uchovávat osobní údaje nebo k jejich dalšímu uchovávání máme jiný právní základ. (Například pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletteru, osobní údaje zpracováváme pro tento účel do jeho odvolání)
 4. informace o vaší návštěvě a používání našeho webu, shromažďujeme určité informace při návštěvě naší webové lokality, jako je vaše [IP adresa, kliknutí a zobrazení]. Rovněž můžeme sledovat, jak používáte náš leták, které stránky si prohlížíte a které části čtete, takže můžeme přizpůsobit informační leták vašim preferencím. Informace o používání naší webové lokality a služeb nám umožňují vytvářet segmenty, které představují skupiny návštěvníků webu nebo zákazníků množstvím společných charakteristik, jako jsou věková skupina, pohlaví nebo region. Údaje je možné použít i na vytvoření segmentů, které se používají k přizpůsobení webu a například na změnu pořadí výsledků vyhledávání nebo na místo, kde umisťujeme určité nabídky, takže je pravděpodobnější, že je uvidíte. Můžeme také použít segmenty na zobrazování inzerátů online, o kterých si myslíme, že jsou pro vás relevantní.
  Tyto osobní údaje používáme v rámci našich oprávněných zájmů, abychom mohli propagovat naše produkty a služby našim zákazníkům a návštěvníkům webu, abychom mohli oslovit více zákazníků, zlepšit prodej našich produktů a služeb a financovat naši webovou stránku (prostřednictvím online reklamy).
 5. vaše osobní údaje se použijí i na údržbu a analýzu naší webové stránky s cílem vyřešit problémy s výkonem, zlepšit dostupnost a zajistit internetovou stránku proti podvodům (např. v případě opakovaných pokusů o přihlášení nebo v případě, že se nákup uskuteční  za porušení našich podmínek, např. nákup osob mladších 18 let). Zaznamenáváme celkové používání našich webových stránek.
  Naše používání vašich osobních údajů pro tyto účely je potřebné pro naše oprávněné zájmy, přičemž po skončení účelu jejich využívání budou neprodleně vymazány nebo anonymizovány.
 6. Umožňuje účast na loteriích, soutěžích nebo jiných propagačních akcích. Vaše osobní údaje, jako například: jméno, e-mail a / nebo telefonní číslo budou zpracovány pro pořádání a správu našich loterií, soutěží nebo jiných propagačních akcí, kterých se rozhodnete zúčastnit. Některé z těchto propagačních akcí obsahují další pravidla, které obsahují informace o tom, jak budeme používat a zveřejňovat vaše osobní údaje. Tyto informace používáme pro správu našeho smluvního vztahu s vámi.


3. Jak sdílíme vaše osobní údaje

Je možné, že budeme muset sdílet osobní údaje s třetími stranami, aby nám pomohli poskytovat služby a produkty a abychom mohli provozovat naši webovou stránku. Tyto třetí strany zahrnují:
 • Společnosti skupiny HEINEKEN pro účely ukládání osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím webu díky sdíleným informačním systémům,
 • poskytovatele služeb, kde je to nutné k poskytnutí služby nebo na pomoc poskytnutí nebo dodání služby nebo produktu, které jste objednali na webu (včetně našeho dodavatele třetí strany) a na poskytování služeb analýzy dat,
 • nezávislé agentury na vymáhání pohledávek, právní zástupci nebo jiní zástupci pro účely výběru splatných nebo neuhrazených částek na účtu,
 • v případě, že HEINEKEN prodá všechny nebo některá aktiva nebo akcie společnosti skupiny HEINEKEN, jejíž osobní údaje převedeny na třetí stranu, vaše osobní údaje mohou být poskytnuty této třetí straně.
Tyto strany mohou mít sídlo v České republice, jiných zemích Evropského hospodářského prostoru nebo jinde ve světě. Při uchovávání osobních údajů mimo EHP zajistíme přiměřenou úroveň ochrany přenesených dat. Požadujeme od poskytovatelů služeb, aby používali odpovídající opatření na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.

Možná budeme muset poskytnout osobní údaje i orgánům činným v trestním řízení, abychom splnili všechny právní závazky nebo soudní příkazy.
 

4. Bezpečnost osobních údajů

Přijali jsme odpovídající technické, fyzické a organizační opatření na ochranu osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek před zneužitím nebo náhodným, neoprávněným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním, získáváním nebo přístupem, které jsou v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Žádná internetová lokalita však nemůže být 100-procentně bezpečná a nemůžeme nést odpovědnost za neoprávněný nebo neúmyslný přístup, který je mimo naši kontrolu. Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné weby. Nejsme zodpovědní za praktiky, obsah nebo bezpečnost osobních údajů používaných těmito jinými webovými stránkami, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si vždy pozorně přečetli zásady ochrany osobních údajů na těchto jiných webech.
 

5. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je požadováno zákonem, nebo tak dlouho, jak je nezbytné k poskytnutí jakýchkoli požadovaných služeb nebo nebo jak vyžadují jiné účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Specifický termín uchovávání je uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů pro každý z příslušných účelů. Uděláme přiměřené kroky k zničení nebo anonymizaci osobních údajů, které vlastníme, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po uplynutí stanoveného období uchovávání.
 

6. Cookies

Velká část informací uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů se shromažďuje prostřednictvím našeho používání souborů cookie a podobných postupů. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se stahují a mohou být uloženy na vašem uživatelském zařízení, například v počítači, smartphonu nebo tabletu. Postupy, které používáme, které mohou být podobné souborem cookie, jako např. trackovací pixely, javascrit, značky. Tyto soubory cookie a podobné postupy jsou někdy potřeba k zapamatování si nastavení účtu, jazyka a země, ale také nám umožňují měřit a analyzovat vaše chování na naší webové stránce a zobrazovat vám personalizované nabídky na našem webu nebo na webech třetích stran. Před zahájením používání cookie Vás požádáme o souhlas s jejich přijímutím a používáním. Chcete-li zobrazit další informace o tom, které cookie používáme a jak je používáme, přečtěte si naše samostatné zásady používání souborů cookie.
 

7. Sociální média

Můžete se rozhodnout sdílet informace na naší webové stránce prostřednictvím sociálních médií, jako např. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. To znamená, že informace, které sdílíte, se jménem a preferencemi, budou viditelné pro návštěvníky vašich osobních stránek. Doporučujeme vám, abyste si důkladně přečetli zásady ochrany osobních údajů v rámci sociálních médií, protože tyto se vztahují na zpracování vašich osobních údajů těmito stranami.
 

8. Ochrana údajů dětí

Web není určen k používání osobami mladšími 18 let. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od osob mladších 18 let.
 

9. Vaše práva na přístup, opravu, vymazání, omezení a přenositelnost údajů

Máte právo požádat o přehled vašich osobních údajů zpracovávaných naší společností nebo jejím jménem. Máte právo na opravu, odstranění nebo omezení používání údajů (dle potřeby). Toto právo můžete uplatnit přes kontaktní email uvedený níže. Upozorňujeme, že žádosti, které nesplňují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy nebo pokyny společnosti HEINEKEN, nebo nebudou na vyžádání doplněny požadovanou informací, budou v konečném důsledku zamítnuty a že určité osobní údaje mohou být vyňaty z takových žádostí o přístup, nápravu a odstranění dle příslušné legislativy na ochranu osobních údajů nebo jiných zákonů a předpisů. Uchováváme osobní údaje tam, kde to od nás požaduje zákon.

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a za určitých okolností na základě vaší žádosti přeneseme vaše údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.
 

10. Vaše právo namítat

Máte také právo, za určitých okolností, vyžadovat, abychom zastavili zpracování vašich osobních údajů, ale tam, kde máme legitimní právní základ, budeme v zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat. Máte však právo vznést námitky proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování, a pokud tak učiníte, vaší žádosti vyhovíme. Pokud jste poskytli souhlas s používáním vašich osobních údajů, máte právo odebrat svůj souhlas, aniž byste ovlivnili legitimitu našeho využívání těchto údajů před vaším odebráním vašeho souhlasu.
 

11. Aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme kontrolovat a čas od času aktualizovat. Jakékoliv změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na naší webové stránce a v rozsahu, který je důvodně možný, vás o nich budeme informovat.
 

12. Kontakt

Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených výše, nebo pokud máte jakýkoli jiný dotaz, námitku proti využívání vašich osobních údajů nebo stížnost ohledně ochrany osobních údajů nebo způsobu jakým vaše údaje zpracováváme, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu zaslaného na osobniudaje@heineken.com . Máte také právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Správce:
Heineken Česká republika, a.s., adresa: Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, IČO 45148066, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka 1515 B.